Menu

4 tips voor een succesvolle BTW-aangifte

24 - 1 - 2017

Voor veel ondernemers is het een belangrijke tijd voor hun administratie. De kwartaalaangifte moet weer verstuurd worden! Of je nu de BTW-aangifte per maand, kwartaal of jaar moet aanleveren, met Minox zal de BTW-aangifte altijd soepel verlopen. Minox biedt functionaliteiten, die je mogelijk nog niet kent. We geven daarom de volgende 4 tips!

 

  1. Gebruik ‘BTW wijzigbaar’ voor wisselende BTW-percentages

Minox biedt de mogelijkheid om bij de grootboekrekening ( Onderhoud > Grootboek ) de optie ‘BTW wijzigbaar’ aan te vinken. Dit is een handige keuze wanneer aan de kostenkant het BTW-percentage verschilt. Indien je de BTW-code niet invult en ‘BTW wijzigbaar’ hebt aangevinkt, stopt Minox tijdens het boeken automatisch in de BTW-kolom. Je kunt dan de gewenste code invullen.

BTW ‘af te dragen’ kan hier niet worden gebruikt aangezien de grondslagbedragen bij de BTW-aangifte dan niet meer correct zijn. Voor BTW ‘te vorderen’ hoef je geen grondslagbedrag in te vullen op de aangifte.

 

  1. Wijzigingen in vorige periode meenemen met de Herrekende aangifte

Het kan voorkomen dat na het aanleveren van de BTW-aangifte voor een periode, er toch nog een wijziging plaats vindt. In dat geval kun je gebruik maken van de optie “Herrekende aangifte”.

Je maakt dan een cumulatieve aangifte van periode 1 tot en met de actuele periode. Door de optie “Herrekende aangifte” aan te vinken worden de eerdere aangiftes daarop in mindering gebracht.  De herrekende aangifte bevat dan de gegevens van de actuele periode plus de wijziging(en) van de voorliggende periode(s).

 

  1. Spoor snel fouten op met de BTW-grondslagen analyse

Indien Minox een fout in de BTW-aangifte constateert, kan het overzicht ‘BTW-grondslagen analyse’ worden gestart. De BTW-aangifte bestaat uit twee kolommen: grondslag en omzetbelasting. Minox controleert of het bedrag Grondslag x BTW-percentage gelijk is aan het bedrag Omzetbelasting. Indien dat niet het geval is, verschijnt een melding op het scherm.

De grondslagen analyse kun je daarnaast vinden onder Grootboek > Btw-aangifte > Analyse.

 

  1. Met één druk op de knop de BTW-aangifte versturen

Er zijn drie verschillende opties om de BTW-aangifte naar de Belastingdienst te versturen.

Allereerst kun je er voor kiezen om de aangifte af te drukken en vervolgens de cijfers handmatig over te typen in het beveiligde portaal van Mijnbelastingdienst. Dit is een prima methode als je als een ondernemer een BTW-aangifte moet doen.

Als accountant kun je ook het aangifte-bestand downloaden en dit inlezen in je CreAim account, dat vervolgens digitaal de aangifte bij de belastingdienst aanlevert.

Minox biedt ook de optie om de gegevens rechtstreeks naar Creaim te sturen via een zogenaamde API-koppeling. De inloggegevens die je hiervoor nodig hebt, kun je aan vragen bij CreAim. Van CreAim krijg je  een PKI-certificaat, een specifieke URL en een wachtwoord. Onder Beheer > Rechten > Gebruikers vul je deze gegevens in en wordt de directe koppeling gemaakt. Deze directe koppeling bespaart veel tijd als je veel aangiftes moet doen.