Minox

Menu

Bespaar tijd met invullen CBS-vragenlijst

cbs enquete invullen met rgs bugstaat

Jaarlijks verstuurt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in april de verplichte Jaarstatistiek naar een aantal MKB-bedrijven in verschillende branches. De Jaarstatistiek is voor bedrijven een van de grootste en meest tijdrovende CBS-enquêtes. Het CBS wil het invullen ervan daarom zo makkelijk mogelijk maken.

Sinds 2021 is het mogelijk een aanzienlijk deel van de Jaarstatistiek direct vanuit Minox in te vullen. Deze mogelijkheid wordt in april verder uitgebreid, waardoor MKB-bedrijven uit vijf branches: accountancy, belastingadvisering & administratie, detailhandel, horeca, groothandel en bouw hier nu gebruik van kunnen maken.

Tijdsbesparing

Met het Referentie GrootboekSchema (RGS) kan tot 75% van de vragen van de Jaarstatistiek automatisch ingevuld worden uit de financiële administratie. In RGS staan de meeste grootboekrekeningen die het CBS nodig heeft om statistiek te maken. Ook Minox beschikt over RGS. Het invullen van de CBS Jaarstatistiek levert u hiermee veel tijdbesparing op.

Hoe werkt het?
Vanuit Minox maakt u een export van de aan RGS-gekoppelde grootboekrekeningen. Dit heet een RGS Brugstaat. U logt in op de CBS-vragenlijst en importeert de RGS Brugstaat. Het CBS herkent de codes in de RGS Brugstaat en koppelt deze aan de vragen in de vragenlijst. Het CBS gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor de vragenlijst. Met een paar klikken is een groot deel van de vragenlijst ingevuld. Nadat u uw gegevens heeft geïmporteerd in de CBS-vragenlijst, kunt u deze controleren en waar nodig handmatig aanpassen of aanvullen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over hoe u met RGS tijd kunt besparen met het invullen van enquêtes? Kijk dan op www.cbs.nl/bespaartijd