Menu

De impact van PSD2 op Robotic Accounting deel 1

20 - 4 - 2018

Bizcuit CEO Hessel Kuik op het Robotic Accounting Congres 2018 (18 april 2018)

Deel 1 van 2

“Ik stel me graag een wereld voor, waarin het woord boekhouden niet meer bestaat. De boekhouding wel. Maar het werkwoord boekhouden niet. Een beetje zoals het woord ‘aanslingeren’. Vroeger moest je een auto aanslingeren, maar nu start je een auto gewoon met een druk op de knop. Mijn dochters van 5 en 7 kennen het woord aanslingeren niet. Ik ben benieuwd of hun kinderen het woord boekhouden gaan kennen. De boekhouding is er gewoon. De technologie verandert, de boekhouding blijft, maar volledig automatisch op de achtergrond. Dat is waar we het over hebben, als we spreken over Robotic Accounting. Wat is daarvoor nodig?

Vaak begint men dan over allerlei technologische ontwikkelingen, zoals AI en blockchain. Nieuwe technologieën gaan ook een belangrijke bijdrage leveren. Maar de crux van Robotic Accounting, is volgens mij veel fundamenteler. De uitdaging zit niet primair in technologie, maar in hoeverre wij in staat zijn om afspraken met elkaar te maken over gegevensuitwisseling. Dat blijkt moeizaam, kijk maar naar de adoptie van UBL en Peppol, en naar hoeveel moeite een traject rondom RGS en SBR kost. De tot nu toe beperkte toegankelijkheid tot bankdata en bankdiensten is hier ook een voorbeeld van. Met PSD2 gaat daar verandering in komen, daarover straks meer.

Boekhouden is zeer geschikt voor automatisering. Boekhouden is het systematisch vastleggen van gebeurtenissen die een financiële weerslag hebben. We leven in toenemende mate in een digitale wereld. Al deze gebeurtenissen kunnen digitaal worden ontvangen. Bijvoorbeeld inkopen, verkopen en geld ontvangen en betalen. Dan kunnen we het ook automatiseren. Dat is waar Robotic Accounting over gaat.

Robotic Accounting richt zich op het efficiënter maken van bestaande processen. Maar nog veel interessanter is het om na te denken over hoe we waarde kunnen toevoegen door nieuwe mogelijkheden te realiseren. Als die gebeurtenissen digitaal naar ons toekomen, dan moeten we ook gebeurtenissen digitaal kunnen initiëren. Dat gebeurt nog heel weinig. En dan heb ik niet alleen over iemand een UBL sturen, de BTW aangifte digitaal doen of een SBR rapport versturen, maar over bijvoorbeeld Robotic Expense Management. Of nog extremer: Robotic Cash Management. Hoe zou dat er uit zien? En wat is er nodig om daar te komen?

Een belangrijk onderdeel daarvan is B&B: Boekhouden & Bankieren, geïntegreerd in één oplossing. En PSD2 gaat daarbij helpen.

Laten we eens kijken naar Robotic Cash Management. Hoe zou dat er uit kunnen zien?

Belangrijk is dat het systeem, de robot als je wilt, continue inzicht heeft in je boekhouding en je bankgegevens. En dat het systeem betalingen kan initiëren. Banken staan dat op dit moment nog niet toe (met uitzondering van bunq). Maar daar gaat verandering in komen. En die verandering heet PSD2.

Nieuw door PSD2 is XS2A (Access to Account). Dit houdt in dat banken derden toegang moeten geven tot betaalrekeningen van klanten. Er zijn 2 nieuwe diensten bijgekomen met PSD2:

  • Rekeninginformatie (AIS)
  • Betalingsinitiatie (PIS)

Kan iedereen dan zomaar bij je bankgegevens? Zeker niet!

Toestemming:

  • De rekeninghouder moet je altijd toestemming geven voor rekeninginformatie en/of betalingsinitiatie
  • AVG / GDPR is uiteraard ook van toepassing (en omdat zowel AVG als PSD2 erg nieuw is, is dat een complex samenspel waar op verschillende onderdelen nog bekeken wordt hoe deze regels toegepast moeten worden)

Vergunning:

  • Een betaalinstelling heeft een vergunning nodig voor rekeninginformatie en/of betalingsinitiatie (en/of andere PSD2 diensten zoals e-money)
  • In NL is de toezichthouder DNB. Andere toezichthouders zijn AP, AFM, ACM
  • En uiteraard hebben de Consumentenbond, allerlei privacy groeperingen en dergelijke hier ook een mening over

Hoe zie het PSD2 landschap er uit? Wat zijn de voordelen? Hoe kunnen boekhoud- en ERP-pakketten nieuwe betaaldiensten beschikbaar stellen aan hun klanten? Wat zijn de uitdagingen?

Dit zal aan de orde komen in het tweede deel van dit blog over ‘De impact van PSD2 op Robotic Accounting’.