Minox

Menu

Hoe verwerk je transitorische posten?

25 - 3 - 2022

Wat zijn transitorische posten?

Transitoria of transitorische posten zijn schulden voor ontvangen diensten wanneer de betaling nog moet worden gedaan, of zijn vooruitbetaalde kosten wanneer de betaling al is gedaan, maar de kosten betrekking hebben op een latere periode.

Voorbeelden van transitoria zijn rente of verzekeringen.

Rente wordt een transitorische post als er rente wordt verwacht in de huidige periode, terwijl die pas in de volgende periode wordt betaald. De rente van de bank wordt meestal pas berekend na afloop van de betreffende periode. De rente wordt dan als transitorische post opgenomen.

Verzekeringen worden vaak voor een jaar vooruitbetaald. De verzekering wordt bijvoorbeeld in maart betaald voor een heel jaar (t/m februari in het volgende jaar). Het vooruitbetaalde bedrag wordt dan als transitorische post opgenomen.

Deze posten worden geactiveerd in de balans en worden in de resultatenrekening van de betreffende periode verwerkt. Transitoria vallen onder de kortlopende schulden of bezittingen.

 

Verwerking in je Minox boekhouding

Nog te betalen posten (bijvoorbeeld de rente van de bank) worden geboekt in het Memoriaal. Het bedrag van de te betalen rente wordt debet geboekt op de kostenrekening en credit op de balansrekening Nog te betalen kosten. In de periode waarop de kosten betrekking hebben wordt de boeking in het Memoriaal weer tegen geboekt. De balansrekening Nog te betalen kosten is een zogenaamde tussenrekening die uiteindelijk per saldo weer nihil is.

Vooruitbetaalde kosten worden volledig geautomatiseerd verwerkt. Dat kan direct vanuit het verwerkingsvoorstel van Scan & Herken. Je klikt op de knop Spreiden en vervolgens kan je opgeven vanaf welke periode de kosten verdeeld moeten worden en over hoeveel perioden de verdeling moet geschieden. De factuur wordt vervolgens op de normale manier verwerkt en de vooruitbetaalde kosten worden automatisch geboekt in de (toekomstige) perioden.

Het kan ook achteraf. Vanuit de grootboekkaart kan je besluiten om kosten alsnog te verdelen. Je wijzigt de boeking en je klikt op de knop Spreiden. Vervolgens kan je bepalen vanaf welke periode de kosten verdeeld moeten worden en over hoeveel perioden de verdeling moet geschieden.

Tip: Maak voor elke soort vooruitbetaalde kosten een aparte balansrekening aan. Dan zie je in de toelichting bij de balans direct de specificatie van alle soorten vooruitbetaalde kosten.


 

Door Wolfgang Deiters

Wolfgang werkt inmiddels 20 jaar als Customer Succes Manager bij Minox. Door zijn  financieel administratieve achtergrond en diepgaande kennis van de wereld van de accountancy is hij in staat om vakkundig en gedreven advies te geven. Hij is daarnaast een gepassioneerd gitarist.

Volg Wolfgang op Linkedin