Nanne van der Veen

Nanne van der Veen

terug naar overzicht
  • Bedrijf: Apuls Cijfers & Advies
  • Functie: Ondernemer
  • Gebruikt product: Minox
Onze ervaring met Minox is dat je een betrouwbare no-nonsense partner naast je bedrijf hebt

Vijf vragen aan Nanne van der Veen:


+
Kunt u uw ervaring met Minox in maximaal twee zinnen omschrijven?

Onze ervaring met Minox is dat je een betrouwbare no-nonsense partner naast je bedrijf hebt staan die met kwalitatief onderscheidende software zorg draagt voor de administratieve en financiële gang van zaken bij onze onderneming en die van onze klanten.

+
Hoelang werkt u met Minox?

Wij werken al met Minox vanaf de DOS periode, voor zover we dat in datum kunnen terughalen, eind tachtiger, begin negentiger jaren.

+
Kunt u kort toelichten wat u van deze samenwerking vindt?

Een samenwerking in de gewone zin van het woord kun je het al niet eens meer noemen, vriendschap komt eerder op die plaats, zolang kennen we elkaar al.

+
Hoe ervaart u het contact met Minox?

Het contact met Minox is altijd uiterst prettig, je wordt voor zover een eventueel probleem dat toelaat, direct geholpen, veelal met hulp op afstand zijn alle zaken wel op te lossen, er wordt praktisch meegedacht en vooral geen gedoe met langdurige wachtrijen, er wordt altijd oplossingsgericht gewerkt via de kortst mogelijke route.
Ook is het zeer prettig dat men je kent en weet wat voor specifieke zaken er bij ons bedrijf dan spelen, en altijd op een gespreksmanier van mens tot mens.

+
Zou u Minox aanbevelen bij uw relaties?

Kort maar krachtig, 100% zeker!