Minox

Menu

Kleine Ondernemersregeling – Belastingvermindering af te dragen BTW

07 - 6 - 2018

De kleine ondernemersregeling

Veel jaarrekeningen en aangiftes worden nog net voor de vakantie afgerond. Het spel daarbij is altijd om zo min mogelijk belasting te betalen, dan heb je net even mooi bedrag extra voor op vakantie. Ook bij de BTW/suppletie aangifte zijn er een aantal regelingen waar je mogelijk gebruik van kunt maken. Eén daarvan is de kleine ondernemersregeling. Moet jij als ondernemer in een boekjaar minder dan EUR 1.883,- btw betalen? Dan kom je in aanmerking voor belastingvermindering. Als je minder dan EUR 1.345,- moet betalen dan is de korting zelfs gelijk aan het te betalen bedrag. Met andere woorden: je draagt dan geen btw meer af.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor belastingvermindering als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  Je hebt een eenmanszaak (ZZP’er), maatschap of vennootschap onder firma.

  Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan EUR 1.883,- btw betalen in een jaar.

  Je onderneming is in Nederland gevestigd.

  Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting.

Let op: de regeling geldt niet voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen.

 

Berekening van de vermindering

Er zijn vier situaties:

1. Je moet per saldo meer dan EUR 1.883,- betalen
Er is geen sprake van belastingvermindering.

2. Je moet per saldo meer dan EUR 1.345,- maar minder dan EUR 1.883,- btw betalen
Er geldt de volgende formule:
2,5 x (1.883,- (btw-bedrag van rubriek 5a van de aangifte minus de voorbelasting van rubriek 5b van de aangifte)) = het te betalen btw-bedrag.

3. Je moet per saldo minder dan EUR 1.345,- btw betalen
De belastingvermindering is gelijk aan het te betalen btw-bedrag. Je betaalt dus geen btw.

4. Je moet per saldo minder dan EUR 0,00 btw betalen
Er is geen vermindering.

 

Periode voor belastingvermindering

De vermindering kan nooit hoger zijn dan de btw die je zou moeten betalen. De vermindering wordt meestal in de laatste aangifte van het jaar berekend, maar je mag ook een schatting maken en per maand of kwartaal de vermindering toepassen.

 

Belastingvermindering boeken in administratie

 

Het bedrag van de vermindering moet worden geboekt in de administratie. In Minox boeken we de journaalpost in het Memoriaal. Meestal wordt er een aparte btw-grootboekrekening aangemaakt voor de kleine ondernemersregeling. Hierop wordt debet het bedrag van de vermindering geboekt. De creditering vindt plaats op een resultatenrekening, bijvoorbeeld buitengewone lasten. Het resultaat uit onderneming wordt hierdoor hoger. Het totaal van de btw-rekeningen is na deze journaalpost nul.


Door Wolfgang Deiters

Wolfgang werkt inmiddels 20 jaar als Customer Succes Manager bij Minox. Door zijn financieel administratieve achtergrond en diepgaande kennis van de wereld van de accountancy is hij in staat om vakkundig en gedreven advies te geven. Hij is daarnaast een gepassioneerd gitarist. Volg Wolfgang op Linkedin