Menu

Wat zijn transitorische posten en hoe verwerk je die?

06 - 9 - 2018

Wat zijn transitorische posten?

Transitorische posten of transitoria zijn schulden voor ontvangen diensten wanneer de betaling nog moet worden gedaan, of zijn vooruitbetaalde kosten die betrekking hebben op een latere periode.

Voorbeelden van transitoria zijn rente of verzekeringen.

  • Rente wordt een transitorische post als er rente wordt verwacht in de huidige periode, terwijl die pas in de volgende periode wordt betaald. De rente van de bank wordt meestal pas berekend na afloop van de betreffende periode. De rente wordt dan als transitorische post opgenomen.
  • Verzekeringen worden vaak voor een jaar vooruitbetaald. De verzekering wordt bijvoorbeeld in maart betaald voor een heel jaar (t/m februari in het volgende jaar). Het vooruitbetaalde bedrag wordt dan als transitorische post opgenomen.

Deze posten worden geactiveerd in de balans en worden in de resultatenrekening van de betreffende periode verwerkt. Transitoria vallen onder de kortlopende schulden of bezittingen.

Verwerking in Minox

Nog te betalen posten (bijvoorbeeld de rente van de bank) worden geboekt in het Memoriaal. Het bedrag van de te betalen rente wordt debet geboekt op de kostenrekening en credit op de balansrekening Nog te betalen kosten. In de periode waarop de kosten betrekking hebben wordt de boeking in het Memoriaal weer tegen geboekt. De balansrekening Nog te betalen kosten is een zogenaamde tussenrekening die uiteindelijk per saldo weer nihil is.

Vooruitbetaalde kosten worden ook in het Memoriaal geboekt. Het bedrag van de vooruitbetaalde verzekering wordt credit geboekt op de kostenrekening en debet op de balansrekening Vooruitbetaalde kosten. In de periode waarop de kosten betrekking hebben wordt de boeking (net als bij Nog te betalen kosten) weer tegen geboekt. De balansrekening Vooruitbetaalde kosten is ook een tussenrekening.

Als de vooruitbetaalde kosten betrekking hebben op meerdere periodes (de verzekering die voor een jaar vooruitbetaald is) dan kunnen de journaalposten van de tegenboekingen in Minox ook maandelijks verwerkt worden via het onderdeel Vaste Journaalposten.


Door Wolfgang Deiters

Wolfgang werkt inmiddels 20 jaar als Customer Succes Manager bij Minox. Door zijn financieel administratieve achtergrond en diepgaande kennis van de wereld van de accountancy is hij in staat om vakkundig en gedreven advies te geven. Hij is daarnaast een gepassioneerd gitarist. Volg Wolfgang op Linkedin