Minox

Menu

Machtigingsvoorwaarden

Op al onze leveringen en offertes zijn de leveringsvoorwaarden van Minox van toepassing. Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden. Van toepassing zijn steeds de actuele voorwaarden die op onze website te vinden zijn en de aan opdrachtgever kenbaar gemaakte versie van de leveringsvoorwaarden.

Hierbij machtig ik Minox om doorlopend (eenmaal per kwartaal) via automatisch incasso af te schrijven van mijn bankrekening voor levering van de in de bestelling genoemde diensten. Dit betreft zowel een vast bedrag voor het service abonnement, als ook de variabele kosten op basis van werkelijk gebruik voor facturen verwerkt via Minox Scan & Herken. Tevens machtig ik Minox voor het eenmalig afschrijven van het pro rata deel van het service abonnement voor Minox voor het resterende deel van het huidige kwartaal.