Minox

Menu

Roadmap Minox

Transparant naar onze klanten!

Bij Minox hechten we grote waarde aan transparantie. Dit doen we door Agile te werken, door met klanten innovatiesessies te houden en veel met onze ondernemers in gesprek te zijn. Tevens hebben we een echte Customer Support met deskundige mensen, geven we regelmatig webinars en proberen we transparant te zijn over onze toekomstige ontwikkelingen. In de roadmap van Minox staan de zaken waar wij nu aan werken en waar wij in de toekomst aan verwachten te gaan werken. Iedere maand wordt onze roadmap bijgewerkt zodat je als klant de voortgang kunt bekijken en eventueel veranderende prioriteiten kunt inzien.Op deze manier proberen wij maximale transparantie te geven aan jou als klant.

Hoe werkt ons roadmap proces?

Dagelijks ontvangen wij veel goede ideeën. Wij toetsen deze met meerdere gebruikers om vervolgens de ideeën met de meeste klantwaarde te realiseren. Dan bekijken wij of er nog meer ideeën binnen datzelfde thema aanwezig zijn en dat bepaalt vaak of een idee snel kan worden gerealiseerd of dat het onderdeel is van een thema wat groter opgepakt moet worden. Vervolgens toetsen wij wat de technische haalbaarheid is en wat de geschatte kosten zijn om een wens te realiseren. Soms vallen onderwerpen mee en worden ze eerder gerealiseerd, soms valt de realisatie tegen en moeten we onderwerpen uitstellen. Op basis van deze informatie wordt bepaald of deze wordt toegevoegd aan de roadmap en op welke termijn wij denken deze te realiseren. Doordat we dit maandelijks aanpassen proberen we altijd een zo realistisch mogelijk beeld te geven.

Minox Roadmap Q4 2023

Jouw ideeën!

Graag ontvangen wij ideeën en vragen over de roadmap! Mochten je vragen hebben stuur dan een email naar roadmap@minox.nl en dan komen we daar spoedig op terug.

Belangrijk

De roadmap wordt maandelijks bijgewerkt om jou als klant een zo’n transparant mogelijke beeld te geven van wat we in de komende perioden gaan opleveren. Een roadmap is daarmee een levend document wat aan de hand van veranderende inzichten, veranderende marktomstandigheden en nieuwe klant ideeën ook mee kan veranderen. Het komt voor dat er onderwerpen door veranderende marktvraag, uitloop van andere onderwerpen of technische haalbaarheid later wordt gerealiseerd of soms zelfs helemaal worden geschrapt. Uiteraard is het tegenovergestelde ook waar, sommige ideeën worden sneller dan verwacht gerealiseerd. Het is dus belangrijk om de roadmap maandelijks in de gaten te houden, wanneer een onderwerp in de NOW staat is er de meeste zekerheid dat het snel zal worden gerealiseerd. Hoe meer iets in de toekomst ligt hoe groter de kans op veranderende omstandigheden / prioriteiten en daarmee meer onzekerheid voor de realisatie. Aan de Minox roadmap kunnen daarom ook geen rechten worden ontleend.