Minox

Menu

De Nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 2020

02 - 5 - 2019

Vanaf 1 januari 2020 verandert de Kleineondernemersregeling op het gebied van omzetbelasting. De kortingsregeling voor omzetbelasting vervalt en in de plaats daarvan kunnen kleine ondernemers kiezen voor een algehele vrijstelling van BTW.

Huidige regeling

In de huidige regeling is er sprake van een belastingvermindering (korting). Daarvoor gelden 4 voorwaarden:

 • De per saldo af te dragen BTW in 1 jaar is minder dan EUR 1.883,-.
 • Er is sprake van een eenmanszaak, of een samenwerking van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma).
 • De onderneming is in Nederland gevestigd.
 • Er wordt voldaan aan de administratieve verplichtingen.

De korting is afhankelijk van het per saldo te betalen bedrag aan BTW. Let daarbij op dat indien er sprake is van bijvoorbeeld BTW verlegd, de verlegde BTW ook meetelt!

Om voor de korting in aanmerking te komen gelden de volgende regels:

 • Af te dragen tussen EUR 1.345,- en EUR 1.883,-: Het bedrag wordt afgetrokken van EUR 1.883,- en de uitkomst wordt vermenigvuldigd met 2,5.
 • Af te dragen EUR 1.345,- of minder: De korting is gelijk aan het BTW bedrag.
 • Af te dragen EUR 0,00 of minder: Er geldt geen korting.

De nieuwe regeling vanaf 2020

In de nieuwe Kleineondernemersregeling komt de kortingsregeling geheel te vervallen. In plaats daarvan kan er vanaf 2020 worden gekozen voor een algehele vrijstelling van BTW. Bovendien kunnen alle rechtspersonen van deze nieuwe regeling gebruik maken.

Er gelden 2 voorwaarden:

 • De omzet mag niet hoger zijn dan EUR 20.000,- per jaar.
 • De onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe regeling:

 • Er hoeft geen BTW aangifte meer gedaan te worden.
 • Er wordt geen BTW meer in rekening gebracht bij klanten.
 • De voorbelasting die door andere ondernemers in rekening wordt gebracht mag niet meer teruggevraagd.
 • De omzet moet wel worden bijgehouden in de administratie.
 • De vrijstelling geldt voor tenminste 3 jaar.

Aanmelden voor de nieuwe regeling kan vanaf 1 juni 2019 met een formulier op de site van de Belastingdienst. Als de aanmelding voor 20 november 2019 gedaan is, kan de regeling per 1 januari 2020 ingaan. Indien er nu gebruik gemaakt wordt van de (huidige) regeling en er wordt geen aanmelding gedaan voor de nieuwe regeling, dan zal de kleine ondernemer per 1 januari 2020 dus geen korting meer ontvangen, omdat die regeling vervalt.

Overschrijding van de maximale omzet

Als er in een jaar een overschrijding van de omzet van EUR 20.000,- ontstaat, moet er alsnog BTW berekend worden vanaf de datum dat de overschrijding ontstaat. Vanaf dat moment moet er ook weer een normale BTW-administratie worden bijgehouden.

Let goed op

De nieuwe regeling lijkt interessant als je als kleine ondernemer verwacht dat je omzet lager zal zijn dan EUR 20.000,-. Echter, let op: Als je in 2020 grote investeringen gaat doen, dan is die voorbelasting dus ook niet meer terug te vorderen. Overleg altijd goed met je accountant of belastingadviseur of je gaat kiezen voor de Nieuwe Kleineondernemersregeling.


Door Wolfgang Deiters

Wolfgang werkt inmiddels 20 jaar als Customer Succes Manager bij Minox. Door zijn financieel administratieve achtergrond en diepgaande kennis van de wereld van de accountancy is hij in staat om vakkundig en gedreven advies te geven. Hij is daarnaast een gepassioneerd gitarist. Volg Wolfgang op Linkedin