Minox

Menu

Modelovereenkomst voor de ZZP’er

09 - 6 - 2016

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie

 

Met als doel om de schijnzelfstandigheid tegen te gaan, heeft de overheid per 1 mei 2016 de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) ingevoerd. Met deze nieuwe wet komt er een einde aan Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit betekent dat de Zzp’er geen VAR-verklaring meer hoeft aan te vragen bij de Belastingdienst maar samen met de opdrachtgevers een “modelovereenkomst” aangaat. Bij de Belastingdienst zijn modelovereenkomsten voor diverse branches en beroepsgroepen te downloaden. Bij deze overeenkomsten zal de Belastingdienst, wanneer een ZZP’er werkt op basis van een dergelijke modelovereenkomst, de arbeidsrelatie tussen deze persoon en zijn of haar opdrachtgever niet aanmerken als een loondienstbetrekking. Daarmee wordt voorkomen dat loonheffing moet worden ingehouden en afgedragen. Uiteraard moet de feitelijke situatie dan wel stroken met wat in de overeenkomst staat.

De modelovereenkomst worden ondertekend door de Zzp’er en de opdrachtgever. Het wordt gezien als een extra service van de Zzp’er, als hij/zij de ondertekende overeenkomst bijsluit bij de factuur aan de opdrachtgever. Uit onderzoek blijkt dat veel ZZP’ers op zien tegen de administratieve rompslomp van zowel het factureren als het opstellen van de modelovereenkomst.

Van Excel naar online boekhouden

Veel Zzp’ers maken de factuur nog met Word of Excel. Het lijkt laagdrempelig en met “copy-past” maakt je snel een nieuwe factuur. Maar daar zit dan ook vaak het gevaar van overname fouten en onjuiste BTW-grondslagen. Met het boekhoudpakket Minox zijn deze onjuistheden niet mogelijk. Elke factuur wordt op naam van de debiteur gezet, met het gekoppelde BTW-tarief van het artikel of van de dienst. Minox houdt rekening met BTW-verlegd, bijvoorbeeld bij facturering in de bouw en bij exporteren van goederen / diensten naar EG-lidstaten. In het laatste geval produceert Minox naast de BTW-aangifte ook automatisch de ICP-opgave voor de Belastingdienst. Ook speelt Minox goed in op de aanpassingen die nodig zijn voor een modelovereenkomst.

Bovendien biedt het administratieve Online-pakket Minox de mogelijkheid om de modelovereenkomst te koppelen aan de facturering. Het maken van een factuur in Minox is een factor 5 sneller ten opzichte van het gebruik van het programma Word of Excel. Daarbij opgeteld komt nog dat de doorboeking in de financiële administratie volledig is geautomatiseerd. Er is dus altijd een up-to-date beeld van de omzetstatistieken op debiteur- en artikel/dienstenniveau. Worden de bankmutaties ook in Minox verwerkt, bijvoorbeeld door het inlezen van de elektronische dagafschriften, dan heeft de Zzp’er grip op de openstaande posten van de debiteuren. Aanmaningen en herinneringen kunnen dan met een “druk-op-een-knop” worden verzonden.
Het Minox-pakket staat in de top 5 van accountants- en administratiekantoren. Er is dus een grote kans dat de accountant van de Zzp’er bekend is met Minox. Minox onderscheidt zich op het gebied van online boekhouden, door de optimale vorm van samenwerken tussen klant en accountant, eenvoud met geavanceerde mogelijkheden.