Minox

Menu

Minox Platform Upgrade

12 - 9 - 2017

Hogere platform eisen voor Minox

 

Minox Online groeit hard en dat stelt steeds hogere eisen aan het Minox ‘Accounting Connected’ platform. Schaalbaarheid is met de huidige gebruikersaantallen een belangrijk onderwerp. Ook nemen verwachtingen van gebruikers met betrekking tot performance en security in rap tempo toe. Technologische ontwikkelingen gaan zeer snel, waardoor we onze klanten ook steeds meer kunnen bieden.

Minox investeert daarom fors in het Minox Online platform. Komende weken gaan we een omvangrijk upgrade project uitrollen in drie fasen. Het hele platform zal worden gemigreerd naar Amazon Web Services (AWS), waarmee er een geheel nieuwe state-of-the-art technische oplossing onder het Minox Online platform komt. Het doel is om een betere gebruikerservaring te bieden op het gebied van veiligheid en performance. Daarnaast kunnen we straks sneller nieuwe functionaliteiten en koppelingen beschikbaar maken voor onze gebruikers.

Fase 1: Database upgrade & encryptie
Op donderdag 14 september zal Minox vanaf 17.30 tot laat in de avond niet beschikbaar zijn vanwege het migreren van de database. De data zal encrypted worden opgeslagen zodat uw data nog beter beschermd is. Deze encryptie draagt bij aan een nog hogere mate van beveiliging in het kader van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR, wetgeving per 25 mei 2018). Zo blijft de data uiteraard zeer goed afgeschermd en binnen Europa opgeslagen. Ook zal de capaciteit van de databaseserver en de snelheid van de schijven drastisch worden vergroot om de groei van Minox Online te faciliteren.

Fase 2: Applicatie server upgrade
In week 37 & 38 zullen we gefaseerd ook de applicatieserver migreren. Ook op de applicatieserver zal de capaciteit worden uitgebreid om de groei van Minox Online te faciliteren. AWS biedt ons de mogelijkheid gebruik te maken van de nieuwste technieken. Zo zal direct op dit platform ook het API framework worden gelanceerd, waarmee we op een zeer robuuste en schaalbare manier andere applicaties kunnen koppelen aan Minox Online. In de komende maand zullen direct al koppelingen met de leidende webshops beschikbaar komen die gebruik maken van dit API framework.

Fase 3: Performance upgrade
Door de applicatie af te stemmen op de nieuwe omgeving zal ook de snelheid, beschikbaarheid en veiligheid verder toenemen. Na afronding van fase 2 zullen we de veranderingen doorvoeren die zullen leiden tot verbeterde performance van Minox Online!

AWS biedt naast een aantal directe verbeteringen vooral ook veel voordelen die op langere termijn merkbaar worden. Voor onze organisatie betekent het onder andere dat er meer kan worden geautomatiseerd op het gebied van onder andere testen en releases uitrollen (DevOps). Dit zal ons significant tijd gaan besparen, waardoor we weer meer tijd kunnen besteden aan het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten en koppelingen. Ook kunnen we vaker nieuwe releases uitrollen en met minder downtime.

Uiteraard moeten we met een dergelijke grootschalige upgrade voorzichtig te werk gaan. Door de migratie te faseren, minimaliseren we de risico’s. We doen er alles aan om de impact voor jou als gebruiker tot een minimum te beperken. Mocht u toch hinder ondervinden, kijk dan op https://www.minox.nl/inloggen/ of de oorzaak bekend is en er aan gewerkt wordt. Uiteraard zijn we ook telefonisch en via email goed bereikbaar.